Våra tjänster

Vi höjer fastigheters värde genom att vi alltid använder kvalitetsprodukter och arbetar med specialister. Vi utför allt från in- och utvändigt byggnadsmåleri, brandskyddsmålning, epoximålning, och fönsterrenovering till förädlingsarbete. Vi kombinerar många års erfarenhet med lokalt kunnande och internationella kontakter. Med skräddarsydda lösningar uppfyller vi dina krav på bästa sätt.

För att säkerställa kvalitet och önskat slutresultat för våra kunder erbjuder vi också totalåtaganden i mindre ombyggnader och renovering/reparation. Vi har de sista åren renoverat trapphus för många föreningar, uppdragen har förutom målning omfattat t.ex. el- och byggnadsarbeten, golvvård, mattläggning, passersystem (portlås) mm.