Kvalitetspolicy

 • Vi skall utveckla och förbättra vår kunskap om våra kunders nuvarande och framtida behov, krav och förväntningar.
 • Våra kunder skall alltid vara nöjda. Varje projekt skall vara en god referens.
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla de högsta ställda kraven i branschen.
 • Vi väljer samarbetspartners och leverantörer så att vi kan hålla den höga kvalitet vi eftersträvar.

Miljöpolicy

 • Vi skall i samråd med beställare välja miljö- och hälsovänliga produkter. Valda produkter skall ge en försköning och lång livslängd åt den behandlade ytan.
 • Vi skall arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid eftersträva förbättring. Vårt förbättringsarbete följs upp löpande.
 • Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd.
 • Vi skall hushålla med resurser och energi.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem.
 • Vi skall sträva efter att minska användningen av produkter med lösningsmedel.
 • Vi skall informera de anställda om förbättrings- och miljöledningsarbetet, samt stimulera dem att ta aktiv del.

Arbetsmiljö

 • Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom utbildning och medbestämmande.
 • Vi skall välja hälsovänliga produkter och material.
 • Vi skall följa lagar för arbetsmiljö.
 • Vi skall arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa och alltid eftersträva förbättring.
 • Vi skall samråda med skyddsombud och medarbetare om arbetsmiljöarbetet. Vid köp av utrustning skall vi samråda om val med dem som kommer att använda den.
 • Allerby Måleri skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats.
 • Vi skall medverka till snabb och god rehabilitering.
 • Ledningssystemet skall innehålla sätt att skapa förbättringar för arbetsmiljön.